ولتاژقفل برقی

۱۲ ولت

قدرت آن تحت فشار مخالف

تا ۱۵۰ کیلوگرم

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه

۱ متربه بالا

قابلیت برق اضطراری ups

دارد

مکانیزم کارکرد

به صورت زبانه ای بین دودرب نصب می شود ویا یک درب و کلاف

قابلیت کاربرد

درب نفر رو اصلی ساختمان و درب پارکینگ