بایه خم دیواری داخلی

پایه براکت فلزی دوربین مداربسته 3 خم دیواری داخلی