بایه خم شاخه ای ۳۰cm

پایه براکت فلزی دوربین مداربسته تی شکل PN-80*30