دستگاه-DVR-ورتینا-مدل-VDR-805-PLUS

دستگاه DVR ورتینا VDR-805FPLUS